Asiakaskohtaamisesta asiakaskokemukseen

Asiakaskokemuksista on tullut yrityksien merkittävin kilpailukeino. Luomalla asiakkaille kokemuksia, yritys pystyy parantamaan merkittävästi asiakkaiden uskollisuutta ja tyytyväisyyttä yritystä kohtaan. Vanhojen asiakkaiden pysymisen lisäksi, yritykselle on elintärkeää saada uusia asiakkaita. Kun yritys tuntee asiakkaansa, pystyy se kohdentamaan tuotteet, palvelut ja markkinoinnin oikealle kohderyhmälle.

Kaikki yrityksen toiminnot kuten asiakaspalvelu, markkinointi, laskutus sekä muiden ihmisten kokemukset ja suositukset yrityksestä vaikuttavat asiakaskokemuksen muodostumiseen. Asiakaskokemuksesta on monenlaista hyötyä, kuten sitoutumisen vahvistuminen, suosittelijoiden määrän kasvu, asiakaspoistumien väheneminen, negatiivisen asiakaspalautteen määrän väheneminen ja asiakashankinnan kustannusten pieneneminen.

Seuraavassa koulutuspäivässä Metropolian asiantuntijalehtori Sirkka-Liisa Kolehmainen johdattaa yrittäjät asiakkaidensa luokse muun muassa aitojen harjoitusten avulla. Päivän aikana tarkastellaan asiakkuuksien luonnetta, asiakashallintaa, mietitään asiakkaan kohtaamista, hinnoittelua ja asiakkaan kohtaamiseen liittyviä kehitystarpeita sekä hyvää myyntityötä.

Lähteet:

Löytänä, J. & Kortesuo, K. 2011. Asiakaskokemus palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. Hämeenlinna: Kariston Kirjapaino Oy.

Yrittäjänaisen kasvukirja (2019). Toim.: Tiina Taipale, Minna Janhonen, Sirkka Kolehmainen, Sara Lindström, Ulla Vehkaperä. Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos. Ladattu 22.3.2019 osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:9789523281363

Share this Post