Kehittämisprosessi

Mukaan lähtevät yritykset sitoutuvat yrityskohtaiseen kehittämisprosessiin, joka koostuu yrityksen alkutilanteen kartoituksesta ja kehitystarpeiden jäsentämisestä sekä yrityskohtaisesta tuote- ja palvelukehitysprojektista. Kehittämisprosessia tuetaan moduulimuotoisella koulutuksella sekä yrityskohtaisin työpajoin.

Kehittämisprojektissa kukin yritys tuottaa uuden tai kehitetyn tuotteen tai palvelun. Samalla se juurruttaa käyttöönsä asiakaslähtöisen tuote- ja palvelukehitysprosessin.

Virittämö hankeen kehittämisprosessikaavio (selitetty alempana))

Kehittämisprosessikuvaus:

  • Asiakaslähtöinen, Digitaalinen, Kasvava, Uusiutuva, Ketterä

Yrityskohtainen kehittämisprojekti

  1. Alkukartoitus
  2. Työpajat

Koulutukset

  1. Kick off ja perusteet
  2. Asiakaslähtöisyys ja kohderyhmät
  3. Palvelumuotoilu- ja tuotekehitystyö
  4. Digitaaliset ratkaisut

Ajankohtaistilaisuudet

  • Tietoa, hyviä käytäntöjä ja kokemusten jakamista

Kehittämisprosessin kesto yrityksissä on 6 – 12 kuukautta. Osallistuminen on yrityksille de minimis -tuella maksutonta, mutta vaatii sitoutumista.

Prosessin jälkeen

Hankkeessa kehitetty yrityskohtainen, palvelumuotoiluun pohjautuva tuotteiden ja palvelujen kehittämisprosessi jää osallistuvan yrityksen käyttöön. Yrityksen tuote- ja palvelukehitysosaaminen on vahvistunut; tuotteita ja palveluja kehitetään todelliseen asiakastarpeeseen ja asiakaskokemukseen perustuen. Yrityksessä on otettu käyttöön digitaalisia asiakkuuden hallinnan ratkaisuja. Asiakaslähtöisten tuote- ja palvelukehitysprosessien hyödyntäminen vahvistaa yritysten innovaatio- ja liiketoimintaa pitkällä aikavälillä.

Share this Page