Kehittämisprosessi

Mukaan lähtevät yritykset sitoutuvat yrityskohtaiseen kehittämisprosessiin, joka koostuu yrityksen alkutilanteen kartoituksesta ja kehitystarpeiden jäsentämisestä sekä yrityskohtaisesta tuote- ja palvelukehitysprojektista. Kehittämisprosessia tuetaan moduulimuotoisella koulutuksella sekä yrityskohtaisin työpajoin.
Virittämö hankeen prosessikaavio

Kehittämisprosessin kesto yrityksissä on 6 – 12 kuukautta. Osallistuminen on yrityksille de minimis -tuella maksutonta, mutta vaatii sitoutumista.

Prosessin jälkeen

Hankkeessa kehitetty yrityskohtainen, palvelumuotoiluun pohjautuva tuotteiden ja palvelujen kehittämisprosessi jää osallistuvan yrityksen käyttöön. Yrityksen tuote- ja palvelukehitysosaaminen on vahvistunut; tuotteita ja palveluja kehitetään todelliseen asiakastarpeeseen ja asiakaskokemukseen perustuen. Yrityksessä on otettu käyttöön digitaalisia asiakkuuden hallinnan ratkaisuja. Asiakaslähtöisten tuote- ja palvelukehitysprosessien hyödyntäminen vahvistaa yritysten innovaatio- ja liiketoimintaa pitkällä aikavälillä.

Share this Page