Tuote- ja palveluvirittämö yrityksesi innovaatiotoiminnan tukena

Tuote- ja palveluvirittämö -hankkeessa Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä toimivat mikro- ja pk-yritykset pääsevät vahvistamaan innovaatiotoimintaansa.
Tavoitteena on, että hankkeen tukeman kehittämisprosessin avulla yritykset tuottavat uusia tuotteita ja palveluja, tai kehittävät jo olemassa olevia. Samalla yritykset omaksuvat, osaksi jatkuvaa toimintaansa, asiakaslähtöisen tuote- ja palvelukehittämisprosessin.

  1. Yrityksen alkutilanteen kartoituksesta ja kehitystarpeiden jäsentämisestä
  2. Yrityksen tuote- tai palvelukehittämisprojektista
  3. Yrityskohtaisen kehittämisprojektin sparrauksesta
  4. Kaikille osallistuville yrityksille yhteisistä koulutuspäivistä (8 pv)

Kehittämistyötä tukevissa koulutuksissa ja yrityskohtaisissa sparrauksissa keskitytään erityisesti asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen, palvelumuotoiluun sekä digitalisaation hyödyntämiseen myynnissä ja markkinoinnissa.

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 -jatkohanke

Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 -jatkohanke on käynnistynyt ja ilmoittautuminen syksyn 2021 kehitysprosessiin on käynnissä. Lisää tietoa hankkeesta löytyy osoitteesta: www.metropolia.fi/tuotejapalveluvirittamo2, jonka kautta pääsee myös ilmoittautumaan mukaan.

 

Share this Page