Kevään 2019 koulutukset

Keväällä 2019 Tuote- ja palveluvirittämön kehittämisprosessiin ja siihen liittyviin koulutuspäiviin osallistui 16 mikro- ja PK-yritystä, pääasiassa Uudenmaan alueelta. Koulutukset järjestettiin Metropolian uudella kampuksella Myllypurossa.

Kevään koulutuspäivissä yrittäjät tututustuivat muun muassa palvelumuotoilua hyödyntävään kehitysprosessin menetelmiin, asiakkuuksiin ja kohderyhmiin, palvelupolkuihin ja digitaaliseen liiketoimintaan. Koulutuksissa yrittäjät saivat konkreettisia työvälineitä johtamiseen, asiakkuuksien hallintaan ja digitaaliseen markkinointiin.

Share this Page