Syksyn 2019 koulutukset

Syksyllä 2019 kehittämisprosessiin osallistuvien koulutukset ovat Koulutuskeskus Salpauksessa, Svinhufvudinkatu 10, 15110 Lahti.

Koulutuspäivät

 • 12.9.2019 klo 9-16  Moduuli 1     Kick off ja perusteet: Yrityksen toimintaympäristö ja kehitystoiminnan perusteet
 • 26.9.2019 klo 9-16  Moduuli 1     Kick off ja perusteet: Yritystoiminnan strateginen perusta
 • 10.10.2019 klo 9-16 Moduuli 2     Asiakaslähtöisyys ja kohderyhmät, 1.pv
 • 31.10.2019 klo 9-16 Moduuli 4     Digitaaliset ratkaisut, 1. pv
 • 7.11.2019  klo 9-16  Moduuli 3     Palvelumuotoilu- ja tuotekehitystyö, 1. pv
 • 14.11.2019 klo 9-16 Moduuli 4     Digitaaliset ratkaisut, 2. pv
 • 21.11.2019 klo 9-16 Moduuli 2      Asiakaslähtöisyys ja kohderyhmät, 2. pv
 • 28.11.2019 klo 9-16 Moduuli 3     Palvelumuotoilu- ja tuotekehitystyö, 2. pv

Moduuli 1: Kick off ja perusteet 12.9. ja 26.9.

8:30 –                    Aamupuuro halukkaille Salpauksen Ravintola Ellenissä
9:00 – 09:45        Tervetuloa valmennukseen ja Tuote- ja palveluvirittämö  – hankkeen sekä toimenpiteiden ja toimijoiden esittely,  Pekka Jalava

Tauko: kahvi ja pieni suolainen

10:00 – 10:50        Solki-työkalun esittely sekä sen tehtäväksi anto, Pekka Jalava
11:00 –:12:00        Yritysten toimintaympäristö, Eero Kokko
12:00 – 13:00        Lounas, Ravintola Ellen (omakustanteinen)
13:00 – 15:00        Yritysten toimintaympäristö ja kehittämisen perusteet, Eero Kokko (tauko       sopimuksen mukaan)
15:00 – 16:00        Yhteenveto päivästä ja yrityskohtaiset jatkotoimenpiteistä sopiminen, Eero Kokko ja Pekka Jalava

klo 8 – 9    Aamupuuro opiskelijaravintola Ellenissä – käynti sisäkautta Svi 10:stä

klo 9 – 15.30   Kick off (2. pv) Yritystoiminnan strateginen perusta kouluttajana johtamisen asiantuntija Eero Kukkola

työskentelyn lomassa aamukahvit ja omakustanteinen lounas opiskelijaravintolassa tai ravintola Kulinaarissa

klo 15.30-16     Keskustelua ja käytännön asioita (tapaamisten ja työpajojen sopimista)

Moduuli 2: Asiakaslähtöisyys ja kohderyhmät 10.10. ja 21.11.

Aika: klo 9.00 – 16.00

Paikka: Koulutuskuntayhtymä Salpaus, Keskustakampus, Svinhufvudinkatu 10, Lahti

Kouluttaja: Metropolian asiantuntijalehtori Sirkka-Liisa Kolehmainen

Tavoitteet: Asiakkuuksien määrittäminen, asiakkaan kohtaaminen ja osallistaminen.

Hyöty yritykselle: Asiakaskartta, -ja segmentit, yhteiskehittämisen menetelmät.

Päivän ohjelma:

9.00 – 9.15      Aamukahvit päivän avaus

9.15 – 10.30   Tunnetko asiakkaasi? Segmentointi: asiakaskartan hahmottaminen

10.30 – 10.45  Tauko

10.45 – 12.00 Asiakkaiden tarpeet (hyöty) -Arvon luonti asiakkaille, asiakkaan kokema laatu,      yrityksen prosessit asiakaskokemuksen positiivisessa vahvistamisessa, asiakaslähtöisyys

12.00 – 13.00 Ruokatauko

13.00 – 14.30 Ryhmätehtävä, asiakkuuden tasot, sitouttamisen menetelmiä, yhteiskehittämisen menetelmä

14.30 – 14.45  Kahvitauko

14.45 – 16.00  Asiakkuuden hallintamenetelmiä, Hyvä myyntityö ja asiakaspalvelu, hinnoittelu ja kannattavuus, välitehtävä

Aika: klo 9.00 – 16.00

Tavoitteet: Yritys sisäistää asiakaslähtöiset palveluprosessit ja niiden johtamisen, asiakasorientoituneen liiketoiminnan strategisen johtamisen ja yhdistää ne yrityksen kehittämissuunnitelmiin.

Hyöty yritykselle: kirjallinen toimenpideohjelma asiakassuhteiden johtamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Mittarit.

Päivän ohjelma:

9.00 – 9.15     Aamukahvit päivän avaus

9.15 – 10.00    Välitehtävien läpikäyminen

10.00-10.30     Asiakkuuksien strateginen kehittäminen, asiakaspolku

10.30 – 10.45   Tauko

10.45 – 12.00   Asiakkuuksien strateginen kehittäminen, CRM

12.00 – 13.00   Ruokatauko

13.00 – 14.30   Asiakaslähtöinen markkinointi, markkinoinnin vuosikello

14.30 – 14.45    Kahvitauko

14.45 – 16.00    Asiakaskokemuksen johtaminen, mittarit ja asiakkuuksista oppiminen

Moduuli 3: Palvelumuotoilu ja tuotekehitystyö 7.11. ja 28.11.

Päivän ohjelma:

Johdatus palvelumuotoilun maailmaan ja mahdollisuuksiin

 • Mistä palvelumuotoilussa on kyse?
 • Mitä kaikkea palvelumuotoilu on?
 • Palvelumuotoilun periaatteita ja käytäntöjä
  • Asiakaslähtöisyys
  • Oikean ongelman löytäminen
 • LOUNAS  
 • Palvelumuotoilun prosessi ja työkalut käytännössä
 • Menetelmiä asiakasymmärryksen hankintaan
 • Harjoituksia
 • Välitehtävän anto
 • Oman palveluidean kehittäminen palvelumuotoilun prosessin ja työkalujen avulla.

9-9.15  Päivän teemaan virittäytyminen aamukahvin lomassa

9.15-11.30 Palvelumuotoilu – annetun yritystehtävän purku

11.30-12.30 Lounas

12.30-14.30 Aamupäivän teema jatkuu, yritysilmeestä

14.30-16.00  Miten jatketaan kehittämistä? Työpajoista ja sparrauksesta sopiminen yrityskohtaisesti

Moduuli 4: Digitaaliset ratkaisut 31.10. ja 14.11.

Päivän ohjelma
klo 9.00-9.15 Aamukahvit ja johdatus päivän teemaan
klo 9.15-11.45 Digitaalinen markkinointi
klo 11.45–13.00 Lounas Ravintola Koti, Messukeskus
klo 13.00-15.30 GDPR, videot, 360 ja podcast, sosiaalinen media
klo 15.30-16.00 ajankohtaiset asiat, jatkosuunnitelmat

Päivän ohjelma

9.00-9.15 Aamukahvit ja johdatus päivän teemaan

9.15-12.00 Sisällöntuottaminen eri digikanaviin hakukoneet huomioiden, markkinoinnin automatisointi ja aikatauluttaminen

12.00–13.00 Lounas  

13.00-15.30 Tietoturva ja tietosuoja

15.30-16.00 ajankohtaiset asiat, jatkosuunnitelmat

Share this Page