Ilmoittaudu mukaan

Tuote- ja palveluvirittämö -hankkeessa edistetään Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä toimivien mikro- ja pk-yritysten kasvua vahvistamalla niiden innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on nostaa yritysten osaamista tuotteiden ja palvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä sekä digitaalisessa myynnissä ja markkinoinnissa. Yrityskohtaisessa kehittämisprojektissa yritys tuottaa uuden tai merkittävästi kehitetyn tuotteen tai palvelun markkinoille hyödyntäen innovoinnin, palvelumuotoilun sekä digitaalisuuden mahdollisuuksia. Hankkeeseen osallistuvien yritysten kehittämistyötä tuetaan koulutusmoduulien sekä työpajojen avulla.

Koulutus on yritykselle De Minimis tukea. Yrittäjä sitoutuu toimittamaan osallistuvan yrityksen De Minimis tuki-ilmoituksen kouluttajalle ennen koulutuksen alkua. Koulutuksen jälkeen yrittäjä saa hankkeelta tiedoksiannon myönnetystä de minimis -tuesta.

Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Uudenmaan liitto. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2018 – 30.4.2021.

Kiinnostuitko?

Hae mukaan kehittämisprosessiin. Ilmoittautuminen on päättynyt!

Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 -jatkohanke

Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 -jatkohanke on käynnistynyt ja ilmoittautuminen syksyn 2021 kehitysprosessiin on käynnissä.

Lisää tietoa hankkeesta löytyy osoitteesta: www.metropolia.fi/tuotejapalveluvirittamo2, jonka kautta pääsee myös ilmoittautumaan mukaan.

Tietosuoja

Uusi EU:n laajuinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Olemme Metropoliassa sitoutuneita pitämään meille antamasi henkilötiedot turvassa.

Share this Page