Koulutuspäivät

Tuote- ja palveluvirittämön koulutuksilla (8 pv) tuetaan yrityksen kehittämistä ja tavoitteena on hakea omaan yritykseen sopivia ratkaisuja.

Koko kehittämisprosessin kesto yrityksessä on noin 6-12 kuukautta. Osallistuminen on yritykselle de minimis  -tuella maksutonta mutta vaatii sitoutumista.

Share this Page