Työpajat

Yrityksen kehittämisprojektia tuetaan yrityskohtaisella sparrauksella ja työpajoilla. Ne toteutetaan yrityskohtaisesti ½-1 pv mittaisina kokoontumisina yrityksen edustajien ja sparraajan sekä mahdollisten opiskelijaedustajien kanssa. Työpajojen ajankohdat sovitaan yrityksen edustajan kanssa koulutusten välisille ajanjaksoille.

Työpajat suunnitellaan kunkin yrityksen tarpeen mukaan. Työpajat voivat olla kartoitustyöpajoja, kehittämistyöpajoa tai tulostyöpajoja.

Kartoitustyöpajassa tarkennetaan kehityskohteet, joihin pureudutaan tarkemmin yrityksen tuote- ja palvelukehittämisessä.

Kehittämistyöpajoissa tarkennetaan prosessin etenemistä ja työstetään koulutuksissa saatuja ajatuksia yrityskohtaisiksi toteutuksiksi.

Tulostyöpajassa tarkastellaan prosessin tulokset ja sovitaan mahdollisista jatkokehityspajoista.

 

Share this Page