Asiakaslähtöisyys ja kohderyhmät 28.3. ja 9.5.

Moduulissa perehdytään mm. asiakaslähtöisiin palveluprosesseihin, asiakasorientoituneen liiketoiminnan strategiseen johtamiseen, asiakkuuksiin ja kohderyhmiin digitaalisessa ympäristössä sekä CRM-ajatteluun ja työkaluihin. Koulutuksessa keskitytään erityisesti asiakkuuksien hallintaan ja segmentointiin, asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen.

Ensimmäisenä päivänä tarkastelemme yrityksesi asiakkuuksien luonnetta, asiakashallintaa, mietimme asiakkaan kohtaamista, hinnoittelua ja asiakkaan kohtaamiseen liittyviä kehitystarpeita sekä hyvää myyntityötä.

Toisena päivänä pääpaino on markkinoinnissa, trendien tunnistamisessa, asiakastyytyväisyydessä ja markkinointiviestinnässä sekä yrityksen kasvuun liittyvässä osaamisessa.

Aika: klo 9.00 – 16.00

Paikka: Metropolia amk, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, Oppimistila MPA5023

Kouluttaja: Metrpolian asiantuntijalehtori Sirkka-Liisa Kolehmainen

Tavoitteet: Asiakkuuksien määrittäminen, asiakkaan kohtaaminen ja osallistaminen.

Hyöty yritykselle: Asiakaskartta, -ja segmentit, yhteiskehittämisen menetelmät.

Päivän ohjelma:

9.00 – 9.15   Aamukahvit, päivän avaus

9.15 – 10.30   Tunnetko asiakkaasi? Segmentointi: asiakaskartan hahmottaminen

10.30 – 10.45  Tauko

10.45 – 12.00 Asiakkaiden tarpeet (hyöty) -Arvon luonti asiakkaille, asiakkaan kokema laatu, yrityksen prosessit asiakaskokemuksen positiivisessa vahvistamisessa, asiakaslähtöisyys

12.00 – 13.00 Ruokatauko

13.00 – 14.30 Ryhmätehtävä, asiakkuuden tasot, sitouttamisen menetelmiä,   yhteiskehittämisenmenetelmä

14.30 – 14.45    Kahvitauko

14.45 – 16.00   Asiakkuuden hallintamenetelmiä, Hyvä myyntityö ja asiakaspalvelu, hinnoittelu ja kannattavuus, välitehtävä

Aika: 9.5.2019 klo 9.00 – 16.00

Paikka: Myllypurontie 1, A-talo, Luokka: MPA 5025.

Huom! Jalankulku kampuksella muuttuu 15.4. lähtien rakennustöiden takia:  ostoskeskuksen ja metron suunnasta tullessa täytyy kiertää koko Liikuntamyllyn.

Tavoitteet: Yritys sisäistää asiakaslähtöiset palveluprosessit ja niiden johtamisen, asiakasorientoituneen liiketoiminnan strategisen johtamisen ja yhdistää ne yrityksen kehittämissuunnitelmiin.

Hyöty yritykselle: kirjallinen toimenpideohjelma asiakassuhteiden johtamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Mittarit.

Ohjelma:

9.00 – 9.15     Aamukahvit päivän avaus

9.15 – 10.00    Välitehtävien läpikäyminen

10.00-10.30     Asiakkuuksien strateginen kehittäminen, asiakaspolku

10.30 – 10.45   Tauko

10.45 – 12.00   Asiakkuuksien strateginen kehittäminen, CRM, Matti Tuominen, osakas, eCraft Oy

12.00 – 13.00   Ruokatauko

13.00 – 14.30   Asiakaslähtöinen markkinointi, markkinoinnin vuosikello

14.30 – 14.45    Kahvitauko

14.45 – 16.00    Asiakaskokemuksen johtaminen, mittarit ja asiakkuuksista oppiminen 

Vaakakuva_asiakkuus
Share this Page