Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 -jatkohanke

Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 -jatkohanke on käynnistynyt ja ilmoittautuminen syksyn 2021 kehitysprosessiin on käynnissä.

Lisää tietoa hankkeesta löytyy osoitteesta: www.metropolia.fi/tuotejapalveluvirittamo2, jonka kautta pääsee myös ilmoittautumaan mukaan.

Share this Post