Palvelumuotoilu- ja tuotekehitystyö 4.4. ja 16.5.

Palvelumuotoilu on ihmislähtöinen tapa suunnitella. Sen tarkoituksena on lähestyä palvelua tai liiketoimintaa asiakkaan näkökulmasta ja helpottaa hänen elämäänsä. Sen lähtökohtana on asiakasymmärrys. 

Koulutuspäivien aiheina on mm. asiakastuntemus, prosessit, mallit ja työkalut, innovointi, uuden tuotteen tai palvelun tuottaminen tai olemassa olevan kehittäminen sekä muotoiluajattelu, yhteiskehittäminen, ja käyttäjälähtöisyys
ja digitaalisuus.   

 

Alustava ohjelma

Aika: klo 9.00 – 16.00

Paikka: Metropolia amk, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, Oppimistila MPA5020

Kouluttajat: Salpauksen opettajat Pekka Jalava ja Vivi Koivisto

Aamupäivä klo 9 – 12

Johdatus palvelumuotoilun maailmaan ja mahdollisuuksiin:

  • Mistä palvelumuotoilussa on kyse
  • Mitä kaikkea palvelumuotoilu on?

Palvelumuotoilun periaatteita ja käytäntöjä

  • Asiakaslähtöisyys
  • Oikean ongelman löytäminen

LOUNAS  

Iltapäivä klo 12 -16

Palvelumuotoilun prosessi ja työkalut käytännössä

Menetelmiä asiakasymmärryksen hankintaan

Harjoituksia

Välitehtävän anto

Oman palveluidean kehittäminen palvelumuotoilun prosessin ja työkalujen avulla.

Alustava ohjelma (tarkentuu)

Aika: klo 9.00 – 16.00

Paikka: Metropolia amk, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, Oppimistila MPA5023

Kouluttajat: Salpauksen opettajat Pekka Jalava ja Vivi Koivisto

Aamupäivä

9.00-12.00 Välitehtävien läpikäyminen/jatkokehittäminen

Iltapäivä

12 – 16

 

Share this Page